Ultrazvukom dojke se analiziraju palpabilne mase u dojci ,dijagnosticiraju dobroćudne promjene (upala, cista, fibrom), zloćudne promjene u dojci (karcinom dojke).
To je pristupačna radiološka metoda koja u kombinaciji sa mamografskim pregledom čini osnovu u prevenciji bolesti i otkrivanju novonastalih dobroćudnih i zloćudnih tvorbi.
U svijetu je karicnom dojke najčešća zloćudna bolest kod žena, a čini čak trećinu svih tumora.
Najveći naglasak u borbi protiv karcinoma dojke stavlja se na njegovo rano otkrivanje te se zbog toga preporučuje obavljanje ultrazvuka dojki jednom godišnje.
Najbolje vrijeme za napraviti ultrazvučni pregled dojki je od 5-12 dana menstrualnog ciklusa.
U našoj ordinaciji ultrazvučnom dijagnostikom dojke se bavimo od 1998. godine

Leave a comment