Ultrazvučni, ginekološki i pregledi dojki, kontracepcija, PA-PA test sa kolposkopijom, kiretaže, rano otkrivanje malignih oboljenja.

Leave a comment