prim. dr. Emina Mušić specijalista ginekologije i akušerstva
E-mail: eminamusic2009@hotmail.com
Brief info

Dr Emina Mušić rodjena je 1960. godine. Gimnaziju kao i medicinski fakultet završila je u Tuzli. Poslije završenog medicinskog fakulteta zapošljava se u Domu zdravlja Srebrenik. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva započinje u Tuzli 1994. godine. Kao specijalizant 1996. odlazi u Zagreb na edukaciju iz ultrazvučne dijagnostike kod prof.dr Asima Kurjaka. Narednu godinu takodje provodi na edukaciju u Zagrebu iz ultrazvuka dojki kod prof.dr Drinkovića. Prati najnovija dostignuća iz oblasti ginekologije i ultrazvučne dijagnostike. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila je 1998. Jedan od prvih polaznika Ian Donald škole ultrazvuka iz BIH. 2000 godine napušta Dom zdravlja Srebrenik i otvara privatnu ginekološku ordinaciju. Na našim prostorima prva je počela sa radom na 4D ultrazvučnom aparatu. 2016 godine odlazi na edukaciju u polikliniku Podobnik u Zagreb, jednu od najmodernijih privatnih porodilišta na ovim prostorima. Redovno učestvuje na evropskim i svjetskim kongresima.