Fetalna ehokardiografija je dijagnostička neinvazivna metoda koja se izvodi od 22-25 gestacijske nedjelje da bi se provjerio položaj,veličina,struktura i ritam fetalnog srca.

1.Koji je cilj fetalne ehokardiografije?
Cilj fetalne ehokardiografije je prenatalna dijagnoza urođenih srčanih mana.

2.Kome je potreban ehokardiogram fetusa?
Najčešće indikacije za fetalnu ehokardiografiju su sledeće:

  • Sumnja na postojanje abnormalnosti srca fetusa postavljena tokom rutinskog ultrazvučnog pregleda trudnice.
  • postojanje urođenih srčanih mana u porodici
  • patološki otkucaji srca fetusa
  • anomalije drugih organskih sistema primjena lijekova u ranoj trudnoći

3.Kada je najbolje uraditi fetalnu ehokardiografiju?
Ultrazvučni pregled fetalnog srca je najbolje uraditi između 22-25 gestacijske nedjelje.Pregled traje otprilike 30 minuta.

Leave a comment